Általános Fogyasztóvédelmi Információk

Gyakran nincsenek tisztában a vásárlók azzal, hogy mi a teendő, ha egy termék a vásárlás után meghibásodik, tönkremegy, hogy milyen jogok illetik meg a fogyasztókat, illetve kihez fordulhatnak segítségért.

Ebben ad az Alapítvány itt egy kis segítséget, megkönnyítve az eligazodást a mindennapjainkat érintő fogyasztóvédelmi kérdésekben.

 Mi az a jótállás (garancia)?

A magyar előírások a jótállás szót használják, a mindennapi életben azonban gyakran halljuk a garancia szót is. A kettő egy és ugyanaz. A jótállás biztosítására a kereskedő köteles, így hozzá kell fordulni esetleges probléma bejelentésével. Amennyiben a vásárló a jótállás időtartama alatt bejelent egy problémát a megvásárolt termékkel kapcsolatban, az eladónak kell bizonyítania azt, hogy a termékben keletkezett hiba nem gyártási eredetű, azaz a hiba az átadás - vásárlás - után, használt közben keletkezett.
A kötelező jótállás időtartama az eladástól számított 1 év. A beszerelést igénylő termékeknél nem a vásárlás napjától számítjuk az 1 évet, hanem a beszerelés napjától.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A számla vagy nyugta bemutatását nem követelhetik bejelentéskor.
Ha a termék javítására kerül sor, csak új alkatrészt lehet beszerelni, és a jótállás időtartamát meg kell hosszabbítani azzal az időtartammal, míg a termék a szervizben volt.

Hol kell a terméket javítani?

Hibás terméket ne vigyünk szervizbe! Ha a jótállás időtartama alatt keletkezett probléma a megvásárolt áruban, mindig a vásárlás helyére kell visszavinni! Amennyiben a meghibásodott termék 10kg-nál nehezebb, a helyszínen kell sort keríteni a javításra. Ha ez nem megoldható, az el- és visszaszállításról a jótállásra kötelezettnek kell gondoskodnia, és minden költséget viselnie.
Ha a vásárlástól számított 3 napon belül csereigényt jelent a vásárló az eladó felé, az köteles a fogyasztási cikket kicserélni, amennyiben a rendeltetésszerű használatot akadályozza a felmerült probléma. 
Létezik egy speciális jótállás, amely az új építésű ingatlanokra vonatkozik. A vásárló részére történő átadást követő 3 évig jelenthető be jótállási igény az épületben keletkezett, gyártási okokra visszavezethető meghibásodás esetén. Ez vonatkozik a beépített berendezésekre, szerelvényekre is.

Mi az a szavatosság?

Akárcsak a jótállás esetén, meghatározott időn belül élhetünk szavatossági jogunkkal, ha a termék, amit vásárláskor átadtak nekünk hibás, rendeltetésszerűen nem használható. Az eladónak 'szavatolnia kell', hogy az eladott termék az eladás pillanatában nem hibás. Előre közölt hiba esetén nem kell az eladónak vállalnia a szavatosságot.
Általános szabály szerint fogyasztói szerződés esetében a termék eladásának időpontjától számított 1 éven1 belül a fogyasztó érvényesítheti szavatossági igényét. Ha a vásárolt termék használt, akkor egy évnél rövidebb szavatossági idő nem köthető ki.
A kötelező jótállás alá tartozó termékeknél is érvényesíthető a szavatossági jog, az eladástól számított 2 évig.2 

Mi a különbség szavatosság és jótállás között?

A jótállás teljes időtartama alatt a kötelezettnek, vagyis az eladónak kell azt bizonyítania, hogy a keletkezett hiba nem gyártási eredetű, míg a szavatosság esetében az első 6 hónapban szintén a kereskedő feladata a bizonyítás, de a 6 hónap lejárta után bejelentett hiba esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy mikor keletkezett a probléma, és milyen eredetű.
Innen látszik, hogy amíg a jótállás egy éve le nem jár, minden esetben érdemes a jótállási igényt választani a szavatossági joggal szemben, mert ez utóbbi kevesebb joggal ruházza föl a fogyasztót.

Mit kérhetünk az eladótól szavatossági vagy jótállási igény bejelentésekor?

Időben jelentett probléma esetén első körben javítást kérhetünk. Amennyiben a termék teljesen tönkrement, azaz javíthatatlan, kérhetünk cserét. Cserére akkor van lehetőség, ha van azonos árú, fajtájú, minőségű termék az üzletben. Előfordul azonban, hogy a csere teljesítése lehetetlen, így lehetőség van árleszállításra. Ez olyan esetekben fordulhat elő, amikor egy berendezés többfunkciós, és csak az egyik funkciója romlott el és a vásárló úgy dönt, hogy így is kívánja használni a terméket. Legvégső esetben - ha a korábban említett három lehetőség egyike sem áll fenn - elállhatunk a szerződéstől. Ez a vételár teljes visszafizetését jelenti az eladó részéről.
A javítást vagy cserét a kereskedőnek legfejjebb 15 napon belül el kell végeznie3. Ez idő alatt minden felmerülő költség a kereskedőt terheli.

Hogyan intézzük a reklamációt?

Kártyás vásárlás esetén előfordul, hogy csak a POS terminál bizonylatát adják át, a pénztárgép által kiadott nyugtát nem. Minőségi kifogást a POS terminál bizonylatával is érvényesíthetünk. 
Az eladó - akinél jelentjük a reklamációt - köteles a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet (49/2003) felvenni, melyben rögzíti - a fogyasztó nevét, címét, 
- a fogyasztási cikk megnevezését és árát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját, 
- a hiba leírását,
- a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
- a kifogás rendezésének módját.
Az eladó köteles ennek másolatát a vásárló részére átadni. A korábban említett 15 napos határidő naptári napra vonatkozik, nem munkanapra. Ezt sok üzletben helytelenül értelmezik.

 

Egyéb tudnivalók

  • Ha egy terméken több ár is fel van tüntetve, az eladó köteles az alacsonyabb árat felszámolni a vásárlónak.
  • Ha egy termék megtalálható egy üzlet polcán, de a pénztárgép nem ismeri fel, a kiírt áron kell átadni a vásárlónak.
  • Az utcai árusok kötelesek írásban igazolni, hogy kinek a nevében végzik az értékesítést, és probléma esetén kinek lehet azt bejelenteni.
  • Utcán vásárolt termék esetében 8 munkanapon belül4 indoklás nélkül elállhatunk a szerződéstől, azaz visszakérhetjük a pénzünket. (ezért érdemes elérhetőséget kérni)
  • Az ún. "3 napos csere" csak tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik. A kereskedő nem köteles visszavenni egy árut csak azért, mert nem jó a méret, vagy ha esetleg két egyforma terméket kaptunk ajándékba és az egyikre nincs szükségünk.
  • Interneten való vásárláskor ellenőrizzük le az oldal/üzlet/webshop hitelességét. Keressünk elérhetőséget hozzá!
  • Ha futár szállítja ki a terméket, az átvételről elismervényt ad, attól számítva 8 napon belül elállhatunk a szerződéstől.
  • Ha utánvétellel vásároltunk, érdemes kibontani, ellenőrizni a terméket, mielőtt a vételárat kifizetjük a futárnak.
  • Ne adjunk ki vásárláskor az interneten dombornyomott kártyaszámot, bankszámlaszámot, csak ha biztos benne, hogy nem érheti meglepetés!

 

1 Ptk. módosítás: a 2014. április 9.-e előtt vásárolt termékekre még 2 év a szavatossági idő, amely alatt bejelentheti a fogyasztó az igényt jogai gyakorlására.

2 Ptk. módosítás: a 2014. április 9.-e előtt vásárolt, kötelező jótállás alá tartozó termékekre tehát összesen 3 évig lehet érvényesíteni a fogyasztót megillető jogokat.

3 Ptk. szerint a hibás termék javítását a vásárlónak okozott legkisebb kényelmetlenséggel kell elvégezni. A 49/2003-as kormányrendelet legfeljebb 15 napot köt ki, de ez is csak 'javaslat'.

4 2014. június 13.-tól módosul a Ptk., eszerint az üzlethelyiségen kívül vásárolt áruk esetében 14 nap áll a vásárló rendelkezésére elállási igény bejelentésére.

 

 

 

 

 


Vissza

Eseménynaptár

2024 Július

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
27
8
9
10
11
12
13
14
28
15
16
17
18
19
20
21
29
22
23
24
25
26
27
28
30
29
30
31
    
31
Fogyasztóvédelmi kiadvány
Támogatónk

LISZI Akadálymentes nézet