A programról

A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont   Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának anyagi támogatásával egy társadalmi kezdeményezést bocsátott útjára a  Szent István Emlékévben Vásárlóbarát Város címen.

 A program célja

A Vásárlóbarát Város Program elsődleges célja a helyi kereskedők, vállalkozások és a fogyasztóvédelmi társadalmi intézmények, szervezetek önkéntes részvételén alapuló, szabályozott együttműködés kialakítása a tisztességes és etikus piaci magatartás továbbfejlesztése és Fehérvár vásárló- és látogatóvonzó képessége növelésének érdekében. A program lényegi eleme a tisztességes kereskedők és a szakmai szervezetek hosszabb távú megegyezésén alapuló olyan helyi társadalmi megállapodás, mely az érintett szereplők érdekeinek egyensúlyát a jogszabályi előírásokon túlmenően a gyakorlatban is biztosítani képes.

Résztvevők köre

A program résztvevőinek köre nyitott, ahhoz aláíróként bármely kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató üzlet önkéntesen csatlakozhat, amennyiben annak szellemiségével azonosulni tud, a benne foglalt kötelezettségvállalásokat a fogyasztóvédelem és a tudatos vásárlói magatartás valamint az etikus piaci magatartás erősítésének érdekében célként elfogadja és vállalja. A programban kidolgozott emblémához a megelőlegezett bizalom alapján, az embléma használati szerződés és az együttműködési megállapodás megkötésével azonnal hozzájut és üzletére kihelyezheti azt. A programban minden aláíró vállalja, hogy tevékenysége során a programban foglalt rá vonatkozó célkitűzéseket szem előtt tartva megteszi a szükséges lépéseket, azok minél magasabb szintű megvalósításának érdekében.


A Vásárlóbarát Város Programban résztvevők:

  • elősegítik a vásárlói bizalom megteremtését, erősítését, 
  • a tájékozott fogyasztói döntés meghozatalát megkönnyítik, 
  • minőségfejlesztést végeznek, garantálják a magas színvonalú termékek és szolgáltatás nyújtását,
  • vállalják a fogyasztóbarát szemlélet elterjesztését, 
  • törekszenek a fogyasztókkal való együttműködés erősítésére, 
  • aláírásukkal vállalják, hogy eleget tesznek a "Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok" tilalmáról szóló nyilatkozatban leírtaknak.

A programban foglaltak önkéntes vállalásként jelennek meg, a feltételek teljesítésének elmulasztása, egyéb jogellenes magatartás tanúsítása, a programból való kizárásnak, az emblémahasználati jog felfüggesztésének és/vagy visszavonásának következményével járhat. Az önkéntes vállalás betartását a Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont ellenőrzi, vitás esetben eseti monitoring bizottságot kér fel.

Regisztrált embléma használók nyilvántartása

A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont folyamatosan nyilvántartja azon vállalkozásokat, amelyek jogosan használják a Vásárlóbarát Város emblémát, az üzleteket rövid bemutatkozó szöveggel közzé teszi a szervezet honlapján és évente egy-két alkalommal megjelenő kiadványokban.

Eseménynaptár

2024 Április

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
14
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
21
16
22
23
24
25
26
27
28
17
29
30
     
18
Fogyasztóvédelmi kiadvány
Támogatónk

LISZI Akadálymentes nézet